El nou dispositiu també podrà ser utilitzat més enllà del COVID-19.

El Consorci Sanitari i Proton treballen en un mòdul per a respiradors

29.05.2020 | 20:50

La crisi de la Covid-19 ha superat la demanda de respiradors mecànics i altres dispositius disponibles per a tractar els pacients afectats, com els adaptadors T (bifurcadors) o productes similars que permeten multiplicar la capacitat dels respiradors a varis pacients al mateix temps. La majoria dels bifurcadors requereixen que els pacients ventilats tinguin una similitud física i no permeten adaptar la ventilació a cada pacient particular quan les necessitats respiratòries difereixen substancialment.

L'empresa Proton New Energy i el Consorci Sanitari de Terrassa, amb el suport de Leitat Centre Tecnològic, han desenvolupat un mòdul de distribució intel·ligent que, intercalat entre el respirador i el sistema de tubs del pacient, permet multiplicar la capacitat de ventilació dels respiradors homologats, ajustant les necessitats respiratòries de cada pacient.

La finalitat del mòdul de distribució intel·ligent (MDI) és incrementar la capacitat ventilatòria de forma fàcil i segura, optimitzant l'ús dels respiradors existents en els centres hospitalaris i no només per utilització en situacions de gran demanda.

Les petites dimensions i baix pes de l'MDI permeten multiplicar ràpidament per dos la capacitat d'atenció mèdica dels hospitals i/o Unitats de Cures Intensives temporals durant l'actual període Covid-19 pandèmic causat pel SARS-CoV-2 virus.

El dispositiu està dotat d'un mètode de control visual i gràfic de funcionament, i de vàlvules manuals que fan possible regular l'aire que rep cada un dels pacients connectats a l'MDI per assegurar que els valors estan, en tot moment, dins el rang ajustat prèviament pel sanitari.

El prototip inicial ha incorporat progressivament millores en la seva funcionalitat i disseny, amb l'assessorament mèdic dels Caps de Servei de Cures Intensives i Urgències del Consorci Sanitari de Terrassa. Les darreres setmanes s'han realitzat les proves tècniques i de simulació amb pulmons artificials. En l'actualitat s'estan duent a terme els assaigs preclínics en models animals i s'espera obtenir aviat l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per poder iniciar l'estudi clínic amb humans.

Una vegada aprovat per l'AEMPS es preveu que la seva fabricació sigui molt ràpida, ja que l'MDI es construeix amb materials estàndard disponibles en el mercat. Es preveu que es puguin fabricar entre 30 i 50 dispositius al dia, multiplicant la capacitat dels respiradors disponibles en el sistema sanitari global.

El nou dispositiu també podrà ser utilitzat més enllà del COVID-19, exportant-se a països on la dotació de respiradors mecànics sigui limitada.