La ciutat serà una gran zona 30

La ciutat serà una gran zona 30

27.05.2020 | 20:49

L'aprovació inicial de l'ordenança de mobilitat serà un dels punts més destacats del ple municipal ordinari que s'ha de celebrar demà al matí. Serà a les 9.30 i de nou de forma telemàtica. Malgrat que hi ha altres ajuntaments que ja han organitzat sessions plenaries semipresencials, a Terrassa, el ple seguirà telemàtic. És un ordre del dia intens, que inclou un total de 23 punts i que juntament amb l'ordenança de mobilitat també arribarà la polèmica pels suposats insults i amenaces del tinent d'alcalde de Serveis Socials, Noel Duque, que va provocar que l'oposició s'unís en bloc per demanar la seva dimissió.

La principal novetat d'aquesta ordenança serà la reducció de la velocitat genèrica de les vies urbanes d'un carril de 50 quilòmetres hora a 30 quilòmetres hora. Aquesta modificació no afectarà a las vies de dos o més carrils de circulació. Per tant, a excepció de les grans avingudes, Terrassa és convertirà en una gran zona 30, una modificació viaria que s'ha anat introduint en els darrers anys, peró que ara arribarà a tots els carrers i barris de la ciutat sempre que no superin el carril.

L'ordenança regula per primera vegada els Vehicles de Mobilitat Personal, (bàsicament patinets). Limita l'edat d'ús a partir dels 14 anys, fent ús obligatori del casc fins als 16 anys (igual que les bicicletes en vies urbanes). No podran circular per la vorera ni tampoc per calçades de més de 30km/h. Així, amb la modificació de la velocitat, els patinets podran circular pel 80 per cent de la xarxa viària de la ciutat.

La nova reglemantació permetrà també regular l'aparcament en calçada de l'àmbit central de la ciutat, amb àrees blaves i àrees verdes, com estableix el Pla de Mobilitat, i potenciant les voreres com a espai exclusiu de les persones que van a peu. En aquest sentit, es prohibirà l'estacionament en vorera de motos i ciclomotors, que actualment està permès en determinades condicions. S'establirà, un termini d'un any a partir de l'aprovació definitiva de l'ordenança per fer efectiva aquesta prohibició.

L'ordenança de mobilitat reemplaçarà l'ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i retirada de vehicles i de béns mobles de la via pública, vigent des del 1991, i l'ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en la via urbana, vigent des del 1997 i, la seva modificació, vigent des del 2010.

altres punts

El ple municipal també inclourà l'aprovació inicial de la modificació del POUM en el projecte d'obertura d'un nou vial que connectarà el carrer de Sant Pere amb la Jazz Cava. L'obertura d'aquest nou passatge implica l'enderroc de les finques dels números 23 i 25 del carrer de Sant Pere, ambdues actualment desocupades.

Tots els grups municipals donaran suport a les normes de funcionament de la bústia ètica, que seguirà el model de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant un conveni. És una eina pel bon govern i la integritat pública i que es crearà perquè la ciutadania disposi d'un canal segur de participació que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis ètics requerits a l'administració. En el ple també es debatran un total de deu propostes de resolució, varies relacionades amb la Covid-19.