L' hotel Don Cándido.
La crisi del coronavirus

L'Hotel Don Cándido deixa d'oferir serveis i allotjament al personal sanitari

26.05.2020 | 16:53

Des del 27 de març, en una iniciativa demanada per l'Ajuntament, i articulada pel departament de Salut de la Generalitat, l'hotel Don Cándido és també un centre de serveis per a personal sanitari. Ho serà fins dissabte, segons ha comunicat la direcció de CatSalut, per la notable baixada de la pressió de la situació de treball en els centres sanitaris de la ciutat. En aquests dos mesos, el Don Cándido ha disposat de vuitanta habitacions, amb una mitjana d'ocupació del cinquanta per cent. El personal sanitari s'hi ha pogut allotjar, en funció del nivell de risc laboral, i de la vulnerabilitat del seu entorn familiar, i també se li ha facilitat dutxes, vestuaris, espais de descans i condicions higièniques adaptades a la situació de crisi sanitària de la Covid-19.