Òrgan consultiu amb gran base social

23.05.2020 | 04:00

L'Observatori de l'Aigua de Terrassa és un òrgan de participació popular, destinat a avalar la transparència en el model de gestió pública a la ciutat. La seva funció principal és la formulació de propostes sobre el funcionament de l'empresa pública Taigua, l'elaboració d'estudis i informes, la difusió a la ciutadania i la participació en el control de la gestió. El seu caire és consultiu, deliberatiu i assessor. I pot adoptar acords que trasllada al govern municipal. L'Observatori està format per representants d'entitats locals, col·lectius socials i econòmics, sectors consumidors d'aigua i institucions. El seu funcionament és autònom, amb un pla de treball propi i recursos per fer les seves funcions en el compliment dels criteris de qualitat democràtica impulsats per l'Ajuntament.