La mascareta, tant al carrer com als espais tancats d'ús públics, només es obligatòria si no es pot mantenir la distància de seguretat.

Guia fàcil sobre l'ús obligatori de la mascareta

21.05.2020 | 18:35

L'obligatorietat establerta per l'ordre ministerial genera dubtes no menors. Per exemple, moltes persones pensen que és absolutament imprescindible l'ús pel simple fet d'anar pel carrer o també a un espai públic tancat, en ambdós casos només s'ha de portar si no es pot mantenir la distància de seguretat de dos metres.

A continuació reproduïm l'esquema que ha publicat el Ministerio de Sanidad sobre l'ús de les mascaretes, que ens serveix com a guia fàcil per situar-nos a la norma:

L'ús de les mascaretes és obligatori en persones de sis anys en endavant:
- Via pública o espais a l'aire lliure i espais tancats o oberts d'ús públic, quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal de, almenys, dos metres.
- Sempre al transport públic.

És recomanable:
- Per a la població infantil d'entre 3 i 5 anys. Preferentment hauran d'utilitzar mascaretes higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca.

Excepcions:
- Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria.
- Persones a les quals l'ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut.
- Activitats incompatibles amb l'ús de la mascareta.
- Causes de força major.