Empreses i ciutadans rebran assessorament sobre les diferents tipologies de mascaretes.

La UPC lidera un projecte per a la fabricació de mascaretes

18.05.2020 | 21:46

"Hem detectat que no tenim capacitat de fabricació de mascaretes d'un sol ús i això serà un problema. De manera que hem decidit assessorar les empreses terrassenques de l'òrbita de la Cambra de Comerç per tal de fabricar mascaretes tèxtils reutilitzables". Amb aquestes paraules s'expressa el director d'Intexter, Enric Carrera.

L'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (Intexter) de la Universitat Politècnica de Catalunya . Barcelona Tech (UPC) ha posat en marxa un projecte que compta amb un ajut de 8 mil euros del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC. El projecte consisteix a impulsar la fabricació de mascaretes higièniques reutilitzables en empreses de l'entorn industrial de Terrassa. El projecte està centrat en la ciutat i pretén també dinamitzar-ne la seva economia.

Té un doble vessant: servirà per assessorar a la població local en relació amb quines mascaretes són més útils en cada circumstància i també incentivarà a totes aquelles empreses terrassenques que es vulguin dedicar a la fabricació de mascaretes de diversos teixits.

Enric Carrera, director de l'Intexter, té clar que cal que la ciutat sigui capaç d'abastir-se a ella mateixa en previsió de la possible durada de la pandèmia de la Covid-19.

problemes d'abastiment

"Hi haurà realment molts problemes per a obtenir mascaretes d'un sol ús. I pensem que el futur són les mascaretes reutilitzables, de teixit. Fins ara hi ha hagut moltes iniciatives de fabricació en aquest sentit, totes elles molt lloables i voluntaristes. Però hem pensat que era adequat assessorar les empreses i dir-los quins són els teixits i la composició més adequats. No es tracta que la mascareta sigui bonica sinó que protegeixi. En aquest sentit, no hi ha una recepta única. Es poden fer mascaretes per a diferents tipus de pell i també que es puguin rentar un determinat número de vegades. Tot això és el que cal valorar juntament amb les empreses. I també volem que la ciutadania n'estigui al corrent", assenyala Carrera. "La Xina, per exemple, té capacitat per a fabricar 120 milions de mascaretes d'un sol ús al dia, quan la necessitat mundial és de 800 milions al dia. Això ens fa veure que hem de tendir cap a les mascaretes tèxtils que siguin reutilitzables", explica Enric Carrera. Més enllà de la dificultat de fabricació, les mascaretes d'un sol ús presenten per a Carrera "un problema afegit de residus" que cal saber gestionar correctament. Ens trobem davant d'un projecte singular a Catalunya, en el que participen també l'Agrupació d'Empreses Innovadores Tèxtils (AEI), l'Ajuntament de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa i Mútua de Terrassa.

sumar esforços

Tant l'Intexter com l'Ajuntament, els hospitals locals i la resta d'actors implicats en aquest projecte impulsat pels investigadors d'enginyeria tèxtil de la UPC lideraran un projecte que té com a objectiu aportar informació veraç a la ciutadania i "acompanyar" a les empreses terrassenques i de la demarcació de la Cambra a l'hora de fabricar aquesta mena de productes sanitaris.

Els professors de la UPC identificaran empreses que puguin reorientaar la seva activitat industrial per a fabricar mascaretes higièniques reutilitzables. I les assessorarà de manera gratuïta per convertir els seus processos industrials i fabricar aquests materials de protecció d'acord amb els estàndards d'homologació tant tècnics com sanitaris. A banda, es faran sessions informatives tant als treballadors de les empreses com als mateixos ciutadans, a través de videoconferències i material gràfic.