Com desinfectar una mascareta higiènica reutilitzable
La crisi del coronavirus

Com desinfectar una mascareta higiènica reutilitzable

17.05.2020 | 20:57

El Ministerio de Sanidad ha publicat un document al qual explica quines són les seves recomanacions per netejar les mascaretes higièniques reutilitzables. En primer lloc, hem de saber que es poden desinfectar les que siguin reutilitzables i el fabricant així ho indiqui a l'etiqueta del producte.

Així, degut a la circumstància especial de crisi sanitària per la Covid-19 i a la urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de mascaretes higièniques reutilitzables, Sanidad ha establert que es pugui utilitzar qualsevol dels productes virucides autoritzats pel pmateix Munisterio per a ús ambiental.

No obstant això, aquests productes, autoritzats per a superfícies, podran utilitzar-se per a la desinfecció de mascaretes higièniques reutilitzables, però han de respectar la norma 14476 d'activitat virucida i estar registrats per a ús públic general. L'ús serà d'acord a les recomanacions del fabricant, posant especial atenció a l'ús diluït o no del producte i als temps de contacte per a l'activitat desinfectant.

El Ministerio diu que per a rentar i desinfectar les mascaretes higièniques reutilitzables també podem utilitzar detergent normal i aigua a temperatura de entre 60 i 90 graus o bé submergir-les en una dissolució de lleixiu 1:50 amb amb l'aigua tèbia durant 30 minuts.

Després del darrer procediment, es recomana rentar-les amb aigua i sabó, esbaldir-les bé per eliminar qualsevol resta de lleixiu o químic i deixar-les assecar.
Recordem que el Ministerio de Sanidad recomana a la població en general, que no hagi estat en contacte amb el virus, la utilització de mascaretes higièniques i deixar les conegudes com quirúrgiques i les EPI per als professionals de la sanitat.