Instalaciones de Certio a Terrassa
La crisi del coronavirus

Havies de passar l'ITV durant el confinament? Tens pròrrogues

16.05.2020 | 21:50

El termini de validesa dels certificats d'ITV dels vehicles que la data d'inspecció es trobi dins de el estat d'alarma pel coronavirus s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l'inici de l'estat d'alarma fins que s'hagués vençut el certificat.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica aquest dissabte una ordre, que entra en vigor avui, per la qual s'amplia de manera esgraonada la pròrroga automàtica que ja s'havia estipulat en una normativa anterior per als certificats d'inspecció tècnica de vehicles fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l'estat d'alarma.

El calendari escalonat per a passar la ITV queda de la següent forma, segons consta en el BOE:

-Si la data d'inspecció inicial era del 14 al 20 de març (primera setmana de l'estat d'alarma) s'aplicarà un període de pròrroga (dies naturals) de 30 dies més 15 dies addicionals.

-Si la data d'inspecció inicial era del 21 al 27 de març (segona setmana de l'estat d'alarma) s'aplicarà un període de pròrroga (dies naturals) de 30 dies més dos períodes de 15 dies addicionals.

- Si la data d'inspecció inicial era del 28 de març al 3 d'abril (tercera setmana de l'estat d'alarma) s'aplicarà un període de pròrroga (dies naturals) de 30 dies més tres períodes de 15 dies addicionals.

En setmanes posteriors, es prendrà el número de la setmana respecte a l'inici de l'estat d'alarma i se li aplicarà una pròrroga de 30 dies més períodes de 15 dies addicionals sobre la base del número de la setmana (si és la cinquena, 5; si és la sisena, 6...).

Una vegada realitzades les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles que els seus certificats hagin estat objecte de pròrroga automàtica, es prendrà com a referència la data de validesa que consti en la targeta ITV i no computarà, en cap cas, la pròrroga dels certificats concedida a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i de les seves successives pròrrogues.