Estació de Renfe Terrassa Est amb la nova senyalització.
La crisi del coronavirus

Renfe senyalitza 39 estacions de rodalia per millor l'entrada i la sortida

15.05.2020 | 11:36

Durant aquesta setmana, Renfe està senyalitzant 39 estacions de rodalia de Barcelona, entre aquestes les de Terrassa, per millorar el flux d'entrada i sortida dels viatgers per la situació d'emergència sanitària. D'aquesta manera s'individualitza la mobilitat interna a les estacions evitant cues i aglomeracions. Per portar-ho a terme s'han utilitzat fletxes de color verd i vermell al paviment de les terminals. Aquestes 39 estacions, més Barcelona Sants on ja s'ha instal·lat, donen servei a prop del 70% del volum de viatgers que utilitza rodalia de Barcelona. Durant aquesta última setmana, el descens de demanda s'ha situat al voltant del -85% respecte a l'any anterior.