Primera sessió del consorci via telemàtica.
La crisi del coronavirus

La recollida específica de residus a les residències de gent gran es perllongarà almenys fins al mes de juliol

13.05.2020 | 12:47

El plenari del Consorci per a la gestió de Residus del Vallès Occidental ha acordat en la seva primera sessió virtual mantenir el servei de recollida específica de residus a les residències de la comarca. Aquest servei estarà en marxa almenys fins al mes de juliol, o fins que ho decreti l'ordre ministerial que estableix un tractament diferenciat per aquest tipus de residus. Per tot plegat, s'ha fet necessària la creació d'un nou preu públic per al servei de recollida específica de residències als municipis del Vallès Occidental, per tal de poder sufragar aquest servei. Durant el primer mes i mig de funcionament, el cost del servei ha estat assumit pel propi Consorci. El cost del servei és definit pel cost de recollida, el cost de tractament a abocador i el cost del lloguer dels contenidors. Amb tot, s'estableix un preu de 700 euros mensuals per residència.