El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) que insta al Govern espanyol.

Proposició pel soterrament de línies elèctriques de Junts per Catalunya

13.05.2020 | 12:49

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) que insta al Govern espanyol a atorgar la potestat als ajuntaments de requerir a les empreses titulars de la xarxa de telefonia i electricitat el soterrament de les línies, a més d'exigir-ne una correcta conservació. D'aquesta manera s'eleva al Congrés la proposta de resolució que ja va aprovar l'Ajuntament de Terrassa a instàncies del grup municipal de Junts per Terrassa el passat mes de gener.