Alguns dels models de mascaretes adaptades que proporciona l'Ajuntament.

L'Ajuntament distribueix mascaretes per a sords i autistes

13.05.2020 | 16:21

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat el repartiment de mascaretes adaptades per a persones sordes i per a infants amb autisme, entre d'altres. Amb l'inici de la desescalada i la millora progressiva de la situació sanitària, la població comença a poder sortir al carrer, el que ha propiciat l'ús generalitzat de mascaretes entre la ciutadania. La gran majoria de mascaretes, però, són poc accessibles i presenten dificultats en la comunicació per a persones amb diversitat funcional. Principalment, les mascaretes dificulten que les persones sordes puguin llegir els llavis quan es comuniquen, i per altra banda, poden produir sensació d'incomoditat o angoixa en infants amb autisme o altres trastorns. L'Ajuntament s'ha proposat confeccionar mascaretes adaptades per a persones sordes i per a aquests infants.


Per tal d'arribar al màxim de població potencial possible, s'ha elaborat un vídeo informatiu que es farà córrer a través de les xarxes socials municipals, a més d'entitats socials vinculades. Qui necessiti mascaretes d'aquesta mena les pot demanar a través del correu electrònic oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat, o a través del telèfon 638 161 104.