Com es formalitza la preinscripció a les escoles bressol públiques?

Com es formalitza la preinscripció a les escoles bressol públiques?

10.05.2020 | 19:14

Dimecres 13 de maig comença la preinscripció escolar, també a les escoles bresol. La formalització de les sol·licituds es farà de la següent forma:

A. Preferentment la sol·licitud es realitzarà a través de la Seu electrònica:https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3781, mitjançant l'IDCAT Mòbil, nou sistema d'identificació i signatura electròniques del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya que permet fer tràmits signats per internet d'una manera fàcil i àgil, amb les mateixes garanties que un certificat digital. L'alta a l'IDCAT es pot sol·licitar a la pàgina web: https://idcatmobil.seu.cat/.

B. Per correu electrònic: escoles.bressol @terrassa.cat. Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament, s'admet la presentació de la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica escoles.bressol@terrassa.cat, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Servei d'Escoles bressol de l'Ajuntament de Terrassa, degudament emplenat (en format PDF o per fotografia de la sol·licitud) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada. Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament d'aquest correu electrònic sempre i quan contingui la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La llar d'infants o el Servei d'Escoles Bressol haurà de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.

C. De manera excepcional, es podrà fer la preinscripció de forma presencial a l'OME (c/ de la Rasa, 24) sempre amb cita prèvia a través del web
https://citaprevia.terrassa.cat/, o trucant al 010. La preinscripció presencial es reserva per als casos en què les persones sol·licitants no puguin fer la presentació de manera telemàtica o a través del correu electrònic.

L'imprès de sol·licitud de preinscripció es troba a disposició de les persones sol·licitants al Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, i a la Seu Electrònica https://seuelectronica.terrassa.cat.

Per a consultes telefòniques, el telèfon de contacte és el 93 739 70 00, extensió 9211, en horari de 8 a 15 h de dimarts a divendres i els dilluns de 8 a 14 h i de 15 a 17.30 h.

D'altra banda, a la pàgina web de cada escola es pot trobar informació específica de cada centre i fer una visita virtual: https://www.terrassa.cat/escolesbressol.