La retirada de sediments de la riera del Palau va ser una de les obres suspeses.

Les obres públiques suspeses es reprendran a partir de la setmana vinent

07.05.2020 | 04:00

El Govern municipal va acordar ahir reprendre, de manera gradual i a partir de la pròxima setmana, els projectes a la via pública que s'havien suspès a la ciutat amb un decret d'alcaldia datat del 23 de març amb motiu de l'estat d'alarma.

Les obres públiques que tornaran a activar-se corresponen a contractes que en aquell moment estaven en fases preliminars i van quedar posposats, o a treballs ja en execució i que es van susprendre.

Entre les obres que varen posposar-se hi ha la memòria valorada per a l'adequació de la zona esportiva del carrer de Salmeron, 43; la de conservació de ferms a diferents carrers de la ciutat; i la del canvi de la reixa de tancament del recinte de climatització de l'equipament cívic de La Maurina. Entre les obres que van suspendre's es troba l'adequació del cablejat d'enllumenat públic al solar emplaçat al carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, Mare de Déu de la Llum i Santa Marta; la memòria valorada de retirada de sediments de la riera del Palau a l'alçada de l'avinguda de l'Abat Marcet, així com el projecte modificat del projecte d'urbanització del polígon d'actuació en sòl urbà del carrer de Puig Novell-Baldrich

El Govern municipal va decidir el 15 de març suspendre totes les obres i actuacions de manteniment de la via pública, menys les que estiguessin qualificades d'urgents.

equips d'inspecció

A banda es posa en marxa un equip d'inspecció d'obres privades i de companyies de serveis, que comprovarà el compliment de la normativa vigent, en relació a quins són els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada moment. També comprovarà el grau d'execució de les mesures de seguretat incorporades per protegir la resta de la ciutadania, i supervisarà els possibles casos de solars o immobles que poden comportar un risc, per activar els avisos i solucions corresponents.

L'equip, operatiu des d'ahir, informarà de les indicacions contemplades en seguretat a l'interior de les obres per part de l'administració de l'estat i l'autonòmica, però no sancionarà, ja que la competència correspon al servei d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, i és responsabilitat de les direccions facultatives i coordinacions de seguretat i salut de les obres.