El CAP Sant Llàtzer és un dels que va retornar al sistema habitual previ a la pandèmia.

Els CAP del CST tornen al sistema habitual

05.05.2020 | 04:00

Els Centres d'Atenció Primària (CAP) del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) van retornar ahir al sistema habitual, previ a la reordenació que se'n va fer per la Còvid-19. Aquest canvi implica que s'atendrà els ciutadans al seu CAP, amb independència de la patologia que presentin.

Des del CST recorden, però, que encara ens trobem en fase de confinament, i demanen als usuaris que evitin anar als centres sanitaris excepte per urgències o visites inajornables. També indiquen la importància de trucar al CAP assignat per realitzar quasevol gestió i d'aquesta manera evitar desplaçaments.

Els horaris d'atenció als tres CAP del CST són els següents. Al CAP Terrassa Est, de dilluns a divendres, l'atenció telefònica és de 8 a 20 hores (937848283). Per a l'atenció presencial urgent /no ajornable d'adults i pediatria, de 8 a 20 hores. Els dissabtes, per als adults, l'atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable és de 8 a 20 hores al CAP Terrassa Nord (937317700). Per a pediatria, la mateixa atenció es dona de 8 a 17 hores, també al CAP Terrassa Nord. Els diumenges i festius, l'atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable és de 8 a 20 hores al CAP Terrassa Nord (937317700).

Per als ciutadans que tenen assignat el CAP Terrassa Nord, de dilluns a divendres, l'atenció telefònica és de 8 a 20 hores (937317700). El mateix horari que les urgències per a adults i pediatria. Els dissabtes, l'atenció telefònica i presencial d'adults urgent/no ajornable és de 8 a 20 hores. Per a pediatria, de 8 a 17 hores. Diumenges i festius, per als adults, l'atenció telefònica i presencial urgent/no ajornable és de 8 a 20 hores.

Al CAP Sant Llàtzer, de dilluns a divendres, l'atenció telefònica és de 8 a 20 hores (937310137). L'atenció presencial urgent/no ajornable: per a adults i pediatria, de 8 a 20 hores. Dissabtes, diumenges i festius, el centre de referència és el CAP Terrassa Nord, en l'horari habitual.