Accès a l'Anella Verda controlat per la Policia Municipal a la zona nord de la ciutat, a l'àrea de Can Roca.
La crisi del Coronavirus

Podem passejar per l'Anella Verda?

03.05.2020 | 19:02

Sí, Les normes sobre activitat física, esport i passeig són vàlides per a barris i nuclis disseminats i per als espais naturals que envolten la ciutat, segons informa l'Ajuntament de Terrassa a la web municipal. L'Ajuntament diu que aplica als esplais inclosos a l'Anella Verda les regulacions previstes pel Govern espanyol i demana un especial compromís de responsabilitat i sentit comú a totes les persones que vulguin gaudir d'oportunitat s d'exercici físic o de passeig, sempre dintre de les normes i amb la màxima precaució.Tot i això, és cert que existeix una certa confusió, ja que l'ordre ministerial diu que el passeig s'ha de fer a un màxim d'un kilòmetre del domicili i la pràctica esportiva permet la utilització de zones naturals, com l'Anella Verda. La diferenciació entre passeig i pràctica esportiva genera dubtes.