Comboi de contenidors a un carrer de Terrassa.

Multes de fins a 1.200 euros per la campanya "Tolerància zero amb l'incivisme"

03.05.2020 | 18:36

L'Ajuntament ha impulsat una campanya que ha denominat "Tolerància zero amb l'incivisme", que pretén reduir els comportaments incívics i irresponsables en la gestió de residus a la ciutat, complementada amb un programa d'inspeccions i sancions a tots el barris.
L'administració municipal ha fet 83 inspeccions i s'han aixecat 28 actes, amb sancions que oscil·len entre els 200 i els 1.200 euros, tot i que la majoria d'elles són entre 400 i 600 euros. Les infraccions més habituals han estat l'abandonament de residus for dels contenidors, no separar els tipus de residus o no dipositar-los als contenidors, no separar els tipus de residus o no dipositar-los als contenidors específics i l'abandonament de residus voluminosos a la via pública.