L'Arxiu Històric s'ha afegit a un projecte promogut per l'Associació d'Arxivers de Catalunya.

L'Arxiu Històric vol deixar constància de la pandèmia

02.05.2020 | 04:00

L'Arxiu Històric llança la campanya "#ArxivemlaCovid19 a Terrassa" per tal de recollir imatges, vídeos i documentació sobre la crisi sanitària del coronavirus. La iniciativa parteix d'un projecte promogut per l'Associació d'Arxivers de Catalunya - Gestors de Documents de Catalunya per tal que els arxius públics catalans facin un treball participatiu de construcció ciutadana de la memòria de l'impacte de la crisi sanitària a la ciutat.

La campanya, que s'adapta convenientment al cas de Terrassa, pretén recollir imatges, vídeos, documentació textual i gràfica, que la ciutadania vulgui que es conservi a l'Arxiu Històric com a memòria d'aquestes setmanes. D'aquesta manera la memòria que quedarà d'aquests fets no serà parcial, ni estrictament institucional, sinó que serà una memòria compartida.

Aquesta acció entra dins el concepte d'"Arxiu Social" que l'Arxiu Històric està aplicant els darrers anys a les seves línies d'actuació, per tal de fer de l'arxiu una eina democràtica més de construcció de societats més justes i igualitàries.

L'objectiu és que tots els terrassencs tinguin la possibilitat de participar en la creació d'una memòria plural i oberta que pugui ser utilitzada per a comprendre el què estem vivint aquests mesos i com a aprenentatge per afrontar situacions semblants en el futur.

Tothom tindrà la possibilitat d'ajudar a construir una memòria col·lectiva àmplia, que reculli tots els punts de vista possibles i que s'ajusti al màxim a la realitat viscuda per tal de poder oferir una imatge completa i real d'una situació excepcional i històrica. La iniciativa es pot seguir per xarxes socials amb el hashtag #Arxivemlacovid19.

El material que demana l'Arxiu Històric fa referència a fotografies i vídeos personals del confinament, dels espais que han quedat buits durant aquests dies, dels balcons, dels aplaudiments de les vuit de la tarda, de les comunicacions a distància amb familiars i amistats, d'expressions musicals, culturals, artístiques... I també imatges i vídeos de l'activitat duta a terme per treballadors essencials, en hospitals i centres mèdics, per equips de desinfecció, supermercats, farmàcies i centres públics o privats on s'han realitzat activitats de suport i lluita contra la pandèmia.

Sense oblidar els documents textuals o gràfics, com dibuixos, cartells, pancartes, en format paper o digital, fets des del confinament per transmetre emocions i recomanacions a familiars i amistats.

Com fer-ho arribar

Hi ha diferents maneres de fer arribar aquest material: enviant-lo al mail arxiu.historic@terrassa.cat; a través de les xarxes socials etiquetant el material amb dos hashtags -#Arxivemlacovid19 (propi de la campanya en l'àmbit català) i #ArxivemTerrassa (propi d'allò que sigui específic de Terrassa)-; i presencialment, quan el confinament hagi acabat, portant les fotos o els vídeos a la seu de l'Arxiu Històric (carrer de Baldrich, 268).

Els documents han d'anar acompanyats del nom de l'autor, la ubicació on s'ha fet la foto o el vídeo i un títol. A més, s'ha d'indicar que se cedeix lliurement el dret de reproduir i consultar el material.

Amb les persones que facin donació d'aquest material se subscriurà, posteriorment, un document d'acord per estipular els criteris relatius als drets d'accés i ús públic d'aquesta documentació.