Obres a la riera de les Arenes, producte d'un anterior conveni entre l'Ajuntament i l'ACA.

L'ACA aprova un conveni amb l'Ajuntament de la riera de les Arenes

30.04.2020 | 04:00

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat aquest dimarts el conveni de col·laboració entre l'ACA i l'Ajuntament de Terrassa per a determinar les condicions per dur a terme la redacció dels documents tècnics per a minimitzar el risc d'inundació a la riera de les Arenes.

Aquest conveni és conseqüència de l'acord marc subscrit entre l'Ajuntament i l'Agència el juliol de 2018, al que s'establia un conjunt de cinc actuacions a impulsar pels dos organismes a les rieres de les Arenes i del Palau, amb una aportació màxima per part de l'Agència de 400 mil euros. D'aquest conveni original ja s'han executat les dues primeres actuacions i el conveni present concretarà el marc per a la redacció dels projectes constructius de les darreres.

Les mesures del conveni aprovat ja per l'ACA es concentraran en l'endegament de la riera de les Arenes (en el tram comprès entre el pont de Sant Llorenç i el de Navarra) i l'endegament de la mateixa riera en el sector de la rotonda dels Bellots.

L'acord, que es formalitzarà digitalment entre les dues administracions, preveu destinar conjuntament 23 mil euros per a la redacció del projecte constructiu i tindrà vigència fins al 31 de desembre.

Una vegada definides les actuacions previstes en aquesta riera se subscriurà un nou conveni per a definir el finançament de l'execució de les obres. Per la seva banda, l'ACA està impulsant un Pla Director de rieres al municipi de Terrassa, que de manera coordinada amb l'Ajuntament ha d'ajudar a concretar les mesures d'adequació dels endegaments existents a les rieres de les Arenes i del Palau i que s'executaran al llarg del nou cicle de planificació 2022-2027.