La caiguda més destacada de decibels es registra a la Plaça Vella.
La crisi del coronavirus

El nivell sonor de la ciutat baixa una mitjana de 5 decibels en el confinament

30.04.2020 | 04:00

A Terrassa, el trànsit és el principal factor de contaminació acústica i ha estat un dels elements que ha incidit directament en una dràstica reducció del soroll ambiental. El valor global representatiu de la caiguda, a tota la ciutat i durant les cinc primeres setmanes de confinament, ha estat de 5,2 dB(A) de mitjana (s'han registrat moments del dia, i dies de la setmana, en què aquests valors han estat més alts). De dilluns a
dijous la mitjana ha estat de 3,9 dB(A) i, de divendres a diumenge, de 7 dB(A).

Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi que l'Ajuntament ha fet per conèixer fins a quin punt el confinament ha afectat als nivells sonors de la ciutat. Cal assenyalar que, pel que fa al trànsit, reduir 3 dB equival a què circulen la meitat de vehicles que ho fan habitualment i que reduir 6 dB representa disminuir a una quarta part el nombre de cotxes en circulació.

La caiguda més destacada de decibels es registra a la Plaça Vella, amb un descens d'onze decibels de mitjana,