L'Ajuntament convida a bars, restaurants i cafeteries a servir menjars a domicili
La crisi del coronavirus

L'Ajuntament convida a bars, restaurants i cafeteries a servir menjars a domicili

27.04.2020 | 12:34

El Govern municipal ha anunciat que ofereix a tots els bars, restaurants i cafeteries reconvertir-se temporalment per donar serveis de menjar a domicili. La iniciativa es fa amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria de Terrassa.

Per fer aquesta adaptació de l'activitat dels establiments,cal fer un tràmit a través de la Seu Electrònica: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7856. Es tracta d'una «Declaració responsable en matèria de salut alimentària», en la qual la persona titular d'un bar o restaurant declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.


A partir del formulari de declaració, l'Ajuntament disposarà d'informació sobre els establiments de la ciutat que s'acullen a aquesta fórmula per tal de recuperar la seva activitat a través del servei de menjar a domicili.