El ministre de Sanidad, Salvador Ella.
La crisi del coronavirus

Pirueta normativa del Govern entorn la sortida dels nens

25.04.2020 | 19:09

El Govern de Pedro Sánchez ha portat a terme una maniobra normativa en relació a la sortida dels menors de 14 anys a partir de demà. La modificació de l'estat d'alarma es fa en el sentit de que els nens podran sortir al carrer a acompanyar els seus pares o adults responsables de la seva cura als desplaçaments que aquests puguin fer. Aquest és el tenor del que va dir la ministra Montero, que després va ser corregida pel ministre de Sanidad, Salvador illa, quan va dir que els nens podrien sortir a passejar sense especificar que seria per acompanyar els adults. El decret especifica que els nens podran sortir acompanyant un adult per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, assistència a centres, serveis i establiments sanitaris; desplaçaments al lloc de treballa per efectuar la seva prestació laboral, assistència ma majors, menors dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables;: desplaçament a entitats financeres i d'assegurances ; per causes de força major o situació de necessitat i qualsevol activitat de naturalesa anàloga.
El matís del ministre Illa ha estat publicat en una ordre ministerial de Sanidad, publicat hores després, dient que els nens menors de 14 anys podran sortir a fer una passejada diària en grups formats per un adult responsable i fins a tres nens o nenes i que durant el passeig s'haurà de mantenir una distància interpersonal amb tercers d'almenys dos metres i s'hauran de complir les mesures de prevenció davant la Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries.
S'interpreta que el Govern ha optat per aquest mecanisme pel supòsit que hagi de tirar enrere i mantenir el confinament pels nens, jau que una ordre ministerial és més fàcil de modificar que el decret d'alarma, pel qual s'ha de demanar permís al Congrés.