Guia per sortir al carrer amb els nens
La crisi del coronavirus

Guia per sortir al carrer amb els nens

26.04.2020 | 13:30

Aquesta és una petita guia de com sortir amb els nens al carrer a partir del diumenge 26 d'abril. Es tracta d'un resum esquemàtic de les normes establertes pel Govern central.

- Règim, de la sortida.
Es pot sortir a passejar en sentit ampli de l'expressió.

- Horari del passeig.
De 9 del matí a 9 de la nit. El passeig no pot durar més d'una hora.

- Radi d'acció del passeig.
No es pot superar el quilòmetre des del domicili.

- Nombre màxim de persones per grup.
Un adult i fins a tres menors.

- Ha de ser forçosament el pare?
No, pot ser qualsevol altre persona, però, en tot cas, si no és el pare o la mare, l'adult ha de portar un document que acrediti que està autoritzat a sortir amb el menor.

- Es pot anar als parcs infantils?
Es pot anar als parcs que estiguin oberts, però en cas es poden utilitzar les zones de lleure.

- Podran jugar amb altres nens?
No, s'ha de respectar la distància interpersonal de seguretat.

- Han de portar mascareta?
No és obligatori, però és recomanable per als més grans de 3 anys.

- Els petits poden sortir en cotxet?
Sí, els més petit poden sortir en cotxet sense cap problema.

- Els nens poden sortir amb joguines?
Sí, amb qualsevol joguina, però recordeu que han de mantenir les distàncies interpersonals de seguretat amb altres nens i adults.

- Els nens poden utilitzar les zones comunes d'urbanitzacions i complexes residencials?
Les comunitats de propietaris ho han de decidir, però en principio es poden utilitzar respectant les normes generals de mantenir les distàncies de seguretat i no utilitzar zones de lleure.

- Hi ha alguna restricció per als menors?
Només als que presentin símptomes de la Covid-19 ho hagin estat en contacte amb algun positiu i no hagin passat els 14 dies preceptius de quarantena.

- S'han de prendre mesures especials en tornar a casa?
Les habituals que han de prendre també els adults. Treure guants i mascaretes si es porten, amb cura de no tocar la cara; rentar mans i cara i deixar les sabates a l'entrada o rentar les soles amb una solució d'aigua amb lleixiu.