UGT instarà Inspecció de Treball per intervenir per fer una "fotografia" de la situació de les residències.
La crisi del coronavirus

Per UGT, la situació dels serveis sociosanitaris a la comarca és "insostenible"

22.04.2020 | 14:06

UGT ha anunciat en un comunicat que instarà a la Inspecció de Treball que intervingui de manera urgent, ja sigui mitjançant denúncia cursada o ja sigui d'ofici a totes les residències del Vallès Occidental perquè puguem "tenir una fotografia, el més real possible, de la situació actual en què
es troben els treballadors del servei i constati el nivell de compliment de les mesures preventives". El sindica afegeix que "de la mateixa manera ho posarem en coneixement de la Conselleria de Salut perquè intervingui immediatament i faci les gestions oportunes i traslladi a tots aquells residents, diagnosticats com a positius de la Covid-19 que el dia d'avui es troben a les residències en situació d'aïllament, als centres hospitalaris de referència de la comarca, en un moment on la capacitat assistencial ha millorat i s'han creat nous espais d'atenció sanitària".