Sega extraordinària de zones verdes, parcs i jardins

Sega extraordinària de zones verdes, parcs i jardins

20.04.2020 | 19:01

L'Ajuntament, a través del servei de Gestió de l'Espai Públic (GEP, Àrea de Serveis Territorials i Seguretat), posa en marxa un programa de sega extraordinària de zones verdes, parcs i jardins i espais propers, en el context dels criteris fixats per impulsar una autèntica "revolució verda" a la ciutat. Per altra banda, s'estpa dissenyant un dispositiu per tal que, quan el servei disposi efectivament del 100% del personal necessari i la situació sanitària estigui més controlada, iniciar un programa de sega d'herbes i arbusts als carrers de Terrassa.