Les mascaretes higiéniques es poden reutilizar si les rentem.
La crisi del coronavirus

Es poden reutilitzar les mascaretes higièniques?

19.04.2020 | 21:21

Existeix un important debat sobre la posible reutilització de les mascaretes. Hi ha mascaretes higièniques, quirúrgiques i d'alta eficàica. Aquestes darreres són d'un sol ús. Les quirúrgiques s'han d'usar no més de quatre hores i les segones vuit. Les higièniques, es poden netejar seguint les instruccions que va donar el Govern central aquesta setmana, quan va començar a repartir mascaretes higièniques als mitjans de transport. Aquestes mascaretes no són d'ús obligatori, però sí recomanable, sobretot als llocs de molta afluència de persones o als llocs de treballa als quals no es pugui mantenir la distància de seguretat.

Així, per a la neteja i desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, es podran seguir qualsevol dels mètodes següents:
1. Rentada i desinfecció de les màscares amb detergent normal i aigua a temperatura entre 60°-90° (cicle normal de rentadora).

2. Submergir les màscares en una dilució de lleixiu 1.50 amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després rentar amb aigua i sabó i aclarir bé per a eliminar qualsevol resta de lleixiu i deixar assecar.

3. A causa de les circumstàncies especials de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i a la urgència de disposar de productes desinfectants amb activitat virucida per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables, s'ha establert que es pugui utilitzar, per a aquesta fi, qualsevol dels productes virucidas autoritzats pel Ministeri de Sanitat per a PT2 (ús ambiental)1, que han passat la Norma 14476 d'activitat virucida i que es troben registrats per a ús pel públic en general (aquests productes que estan autoritzats en la seva manera d'ocupació per a superfícies, podran
utilitzar-se per a la desinfecció de màscares higièniques reutilitzables). El seu ús serà d'acord amb les recomanacions del fabricant, posant especial atenció a l'ús diluït o no del producte i als temps de contacte necessari per a l'activitat desinfectant. Una vegada desinfectades les màscares, s'han de rentar amb abundant aigua i sabó per a eliminar qualsevol resta química i s'han de deixar assecar.