Qui pot conduir?
La crisi del coronavirus

Qui pot conduir?

09.04.2020 | 13:24

Els cossos policials intensifiquen aquests dies els controls per evitar que ningú pugui abandonar casa seva par passar la Setmana Santa a segones residències. Val la pena que repassem quan ens està permès conduir i quan no; sempre partint de la base que no podem sortir de casa i que es manté el confinament de la població i a partir de demà :

- Adquisició d'aliments, medicaments o productes de primera necessitat.
- Desplaçament al lloc de treball.
- Assistència establiments sanitaris.
- Assistir gent gran i persones dependents o especialment vulnerables.
- A entitats financeres.
- Causes de força major o de necessitat.

Només poden circular amb normalitat vehicles de:
- Transport i assistència sanitària.
- Personal de manteniment d'instal·lacions sanitàries i conservació i manteniment de carreteres.
- Distribució de medicaments.
- Exèrcit, cossos policials, protecció civil, seguretat privada, salvament o extinció d'incendis o auxili en carretera.
- Gestió de residus urbans.
- Transport de combustibles.
- Comercialització, transformació i distribució de productes agrícoles, ramaders i pesquers.
- Mercaderies peribles.
- Correus i telègrafs.
- Serveis funeraris.
- Altres vehicles que contribueixin a garantir el subministrament de bens o la prestació de serveis essencials.