Pròrroga per un any dels títols de família nombrosa
La crisi del coronavirus

Pròrroga per un any dels títols de família nombrosa

08.04.2020 | 15:32

La Generalitat prorroga per un any la validesa dels títols de família nombrosa i monoparental que hagin caducat o caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i sis mesos els que caduquin de l'1 de juny al 31 d'octubre de 2020. Es tracta d'una mesura que es va demanar des de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (Fanoc) al Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat el passat 30 de març.
Aquesta mesura ressol la problemàtica que es troben les famílies davant de la impossibilitat per a poder renovar els títols a causa del tancament de les oficines durant l'estat d'alarma. "Des de Fanoc agraïm als responsables del Departament que s'hagi aprovat amb urgència", assenyala Raul Sanchez, director de l'associació. "D'aquesta manera les famílies nombroses podran seguir accedint a determinades prestacions, com ara els descomptes a les universitats, la prioritat en l'admissió d'alumnes als centres escolars o les deduccions a l'IRPF".