Serà possible anar a l'hort d'autoabastament per collir productes

Serà possible anar a l'hort d'autoabastament per collir productes

07.04.2020 | 08:36

El comitè tècnic del Pla d'emergències PROCICAT per malalties emergents va tornar a plantejar als òrgans competents de l'Estat la necessitat de reconsiderar la prohibició d'anar a l'hort d'autoabastament per a collir productes necessaris per a la subsistència. Fruit d'aquestes converses s'ha precisat el criteri que existia sobre l'anada als horts particulars. Amb la nova interpretació, a partir d'ara es pot anar a l'hort a collir els productes necessaris per a l'autoabastament. Amb el nou criteri, a partir d'ara es pot anar a l'hort, si és fora del domicili habitual: sempre que sigui un hort del que es cullen productes necessaris per l'autoabastament.
si és un hort en el què es tenen animals que s'han de cuidar i si es tracta d'una activitat econòmica. Atesa la prohibició de traslladar-se a segones residències, queden exclosos d'aquest criteri els horts que puguin haver en aquestes segones residències, als quals segueix estant prohibit anar-hi.