CCOO ha realitzar un Informe sobre la possibilitat del teletreball docent'.
La crisi del coronavirus

El 70% de docents i el 40% d'alumnes no pot seguir el curs en línia

07.04.2020 | 15:45

Ni el 70% dels professors ni més de 40% dels alumnes podran seguir el curs de manera telemàtica, ha denunciat CCOO en un informe elaborat després d'enquestar 3.200 docents de la xarxa pública, concertada i privada. Es tracta de l'Informe sobre la possibilitat del teletreball docent', que ha dut a terme la Federació d'Educació de CCOO per valorar les possibilitats reals de seguir una educació online a l'actual situació de confinament.
Segons l'estudi, els professors de la xarxa pública afirmen que hauran d'atendre telemàticament una mitjana més de 50 alumnes, i que un 15% de tots els docents ho faran a més de 100 alumnes, perquè "Educació no ha tingut en compte les substitucions que no s'han cobert i les baixes laborals dels professors, justament en un moment d'emergència sanitària", ha dit La responsable de política educativa de CCOO, Teresa Esparabé.