Els abonats amb tarifa social i cànon social poden arribar a tenir una reducció del 100%.

El Consistori estableix els criteris de reducció en la tarifa de l'aigua

01.04.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa va decidir fa uns dies rebaixar temporalment la tarifa de l'aigua durant el segon trimestre de 2020 per intentar "reduir l'impacte" de l'estat d'alarma sobre les famílies i el conjunt de l'economia. La reducció prevista s'aplicarà bàsicament a les famílies (usuaris domèstics), així com a petits establiments comercials o despatxos de petits negocis i autònoms.

El govern municipal, que destinarà 500.000 euros a aquesta mesura, ha acordat aquesta setmana els criteris per tal d'aplicar la reducció.

En primer lloc, s'establirà un preu zero pel primer bloc dels consums domèstics (entre 0 i 15 m?3;/ trimestre), és a dir, 166 litres/dia tindran cost zero, quelcom que representarà una rebaixa aproximada de cinc euros per factura.

Amb aquesta bonificació municipal, sumada a la reducció del cànon de l'ACA del 50% els mesos d'abril i maig, la factura en total quedarà reduïda entre uns dotze i uns vint-i-cinc euros, la qual cosa pot representar entre un 20-35% de reducció.

No obstant això, els abonats amb tarifa social i cànon social poden arribar a tenir una reducció del 100%. De fet, els abonats amb tarifa social i cànon social que consumeixin fins al primer bloc (estalviadors), tindran una rebaixa del 100% del cost total de l'aigua. Els abonats amb tarifa social però sense cànon social i que consumeixin fins al segon bloc, tindran una rebaixa aproximada del 60%. En el cas dels abonats sense tarifa social que consumeixin fins al primer bloc (estalviadors), la rebaixa serà aproximadament del 35%. Els abonats sense tarifa social que consumeixin fins al segon bloc, tindran una rebaixa aproximada del 20% del cost total de l'aigua.

A més, també s'estableix una reducció en cinc euros per trimestre pel preu assignat als aforaments domèstics de 250 litres/dia.

Establiments comercials

D'altra banda, quant a establiments, s'instaurarà un preu zero pel primer bloc dels abonats comercials amb comptador ø <15, o sigui, 166 litres/dia tindran cost zero. Aquesta mesura representa una rebaixa aproximada de cinc euros per factura, que sumats a la reducció del cànon de l'ACA del 50% els mesos d'abril i maig, quedaran en una reducció d'entre uns quinze i uns vint euros, la qual cosa pot representar aproximadament un 20% de reducció del cost total de l'aigua.

Aquesta mesura s'aplicarà bàsicament a petits establiments comercials o despatxos de petits negocis i autònoms.

Finalment, respecte als rebuts i els terminis, a les persones i famílies vulnerables i de tarifa social, el rebut del segon trimestre no els arribarà fins a l'1 de juny. La resta de persones abonades, en cas que pateixin dificultats associades directament a l'actual situació d'emergència/alarma, podran fer una petició d'ajornament, acompanyada de la justificació corresponent. En aquests casos, s'ajornarà el pagament fins al mateix 1 de juny.