Polígon industrial de Santa Margarida.
La crisi del coronavirus

Preguntes i respostes sobre el permís retribuït

31.03.2020 | 14:52

En què consisteix el permís?
Tots els treballadors que no formen part dels serveis essencials i que encara anaven a treballar presencialment s'han de quedar a casa fins el 9 d'abril (inclòs) rebent el seu salari. Al final de la vigència d'aquest permís (9 d'abril) i fins al pròxim 31 de desembre, aquests treballadors hauran de negociar i pactar amb l'empresa com recuperar "totes o part" de les hores no realitzades.

Què cobraran els treballadors que ho percebin?
Els beneficiaris d'aquest nou permís rebran el seu salari ordinari per la totalitat de la jornada habitual i tots els conceptes retributius, incloent complements salarials.

Qui es pot acollir?
Aquest permís ésper a "totes les persones treballadores que presten serveis en aquelles empreses que no desenvolupen activitats que siguin essencials".

Quan NO serà aplicable aquest permís?
"En cap cas podrà aplicar-se el permís retribuït recuperable a les persones que es trobin de baixa per incapacitat (o maternitat i paternitat) o el contracte de la qual estigui suspès per causes legalment previstes". És el cas de les empreses que ja han sol·licitat o estan aplicant un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERTO). Les empreses tampoc l'han d'aplicar als empleats que "puguin continuar exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol altra modalitat no presencial de prestació de serveis".

Les empreses podran continuar sol·licitant ERTO per Covid-19? 
Sí, aquelles que hagin vist afectada la seva activitat pels límits de l'estat d'alarma o per la noves suspensions d'activitat decretades ahir podran continuar triant fer un ERTO o aplicar aquest permís fins al 9 d'abril.

Què passa si l'empresa ha sol·licitat un ERTO de reducció de jornada o aplica un ERTO de suspensió només a part de la seva plantilla?
En tots dos casos, l'empresa podrà compatibilitzar les dues situacions, aplicant el permís a la part de la jornada no reduïda o als qui no estiguin en ERTO de suspensió. O bé podrà estendre el ERTO de suspensió a tota la plantilla.

Quina és la seva durada?
Des del 30 de març fins al 9 d'abril. El 9 i 10 d'abril són Dijous i Divendres Sant, per la qual cosa aquest període és de 8 dies laborables per a la majoria de les comunitats.

Manteniment de l'activitat imprescindible.
L'empresa podrà fixar el número mínim de plantilla o torns per a mantenir l'activitat imprescindible. En qualsevol cas "aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius".

Obligació de negociar la recuperació d'hores.
La norma obliga l'empresa a negociar amb els treballadors les fórmules de recuperació de les hores de treball no realitzades. Aquesta recuperació es podrà realitzar des de l'endemà a la finalització de l'estat d'alarma i fins al 31 de desembre de 2020. El Govern permet gran marge a la negociació entre empreses i treballadors sobre com recuperar les hores no treballades. Permeten qualsevol fórmula pactada sempre que respecti els descansos diaris i setmanals i els drets de conciliació concedits als treballadors.

Període de consultes per a la negociació.
La quantitat i la forma en la qual es realitzaran les hores no treballades durant aquest permís deurà obligatòriament "negociar-se en un període de consultes entre l'empresa i la representació dels treballadors en un període màxim de set dies". Si no hi ha representació legal de la plantilla en l'empresa, s'haurà de formar una comissió ad hoc per a aquesta negociació, o bé pels sindicats més representatius o, en defecte d'això, la integraran tres treballadors de l'empresa. Es crearà en un termini màxim de cinc dies.

Què passa si no hi ha acord?
Si el pacte es impossible, l'empresa decidirà com es recupera. La norma indica que si no s'arribés a un pacte entre l'empresa i els treballadors sobre la fórmula de recuperació d'aquests vuit dies no treballats, l'empresa notificarà a la plantilla i a la comissió negociadora, en el termini de set dies des de la finalització de les consultes, la decisió que ha pres sobre quan i com realitzar les hores del permís.