L'ajut de la Generalitat als autònoms es pot demanar a partir de demà

L'ajut de la Generalitat als autònoms es pot demanar a partir de demà

31.03.2020 | 12:34

La Generalitat de Catalunya va aprovar una línia d'ajuts pels treballadors autònoms en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 euros, al marge de les mesures que prengui amb aquest mateix col·lectiu el Govern de l'Estat i que es poden fer públiques avui mateix després de la celebració del Consell de Ministres.

Recordem els dades i requisits per accedir als ajuts autonòmics:
1. Per ser beneficiari han d'estar donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya. 

2.  El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat. Està previst que arribi a 4.500 treballadors autònoms amb una partida destinada de 7,5 milions d'euros.

3. Cal acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. 

4. Cal que l'espai, servei o activitat estiguin relacionats amb els que les autoritats sanitàries han decretat que tanquin o deixin de prestar-se.
 
5. En el cas que l'antiguitat al RETA sigui inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

6. Es demanarà telemàticament, a través de l'enllaç que s'activarà al web de la Generalitat (en aquest moment encara no està activat, però es preveu que sigui a partir de demà dia 1 d'abril).

7. Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

8. L'import es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició (per ara encara no està disponible).

9. Es farà un únic pagament.