Les noves recomanacions són per a famílies amb membre vulverables.

Salut recomana una dutxa després de la compra

28.03.2020 | 15:34

La conselleria de Salut de la Generalitat ha inclòs noves recomanacions en la prevenció contra el coronavirus. Si a casa tenim persones vulnerables, majors de 65 anys o integrants de grups de risc per patologies diverses seria necessari prendre mesures addicionals en torna de la compra, més enllà d'una rentat de mans.
Segons indica el departament de Salut es molt recomanable:
1. No tocar res a casa.
2. Deixar la bossa, cartera i claus a una caixa l'entrada de casa fins que tornem a sortir.
3. Ens hem de treure les sabates.
4. Ens hem de treure la roba i ficar-la a una bossa gran.
5. Introduir a una bossa petita els objectes personals que necessitem mentre estem a casa, com mòbil, ulleres, etc. Rentar el mòbil i les ulleres amb aigua i sabó o amb alcohol. Si no ho fem amb guants, ens rentarem després les mans.
6. Ens hauríem de dutxar.
7. Ventilar bé les zones comunes de casa.