En cas de contagi, no hi han dades que demostrin que el virus pugui passar al fetus.
La crisi del coronavirus

No hi ha més risc de contagi en dones embarassades

28.03.2020 | 18:02

El departament de Salut de la Generalitat considera que no hi ha més risc de contagi en dones embarassades. Diu que no hi ha dades sobre el fet que el coronavirus pugui passar al fetus si la mare el contrau durant l'embaràs i, per tant, és poc probable que pugui causar anomalies al fetus. Davant la sospita d'infecció (febre, tos, dificultat respiratòria), cal trucar a la llevadora o a l'equip assistencial. En cas que no sigui possible, s'ha de trucar al 061 i evitar anar al CAP. Si no es donen símptomes o aquests són lleus, el departament aconsella l'aïllament domiciliari, perquè d'entrada no cal fer proves. Si els símptomes són greus l'atenció hauria de ser hospitalària.