Els establiments obligats a tancar es poden acollir a les prestacions.
La crisi del coronavirus

ETS AUTÒNOM? Aquests són els requisits per demanar la prestació

23.03.2020 | 12:45

El Govern central, en el marc de les mesures de lluita contra la crisi del coronavirus, ha creat una prestació especial per a professionals que s'hagin vist obligats a tancar el seu negoci com a conseqüència de l'estat d'alarma o hagin perdut més del 75 per cent de la seva facturació. Les ajudes van dirigies a ciutadans, empreses, grans i petites i també als autònoms. Aquests últims es poden beneficiar d'una prestació extraordinària per cessament d'activitat i a la suspensió del pagament de la quota.

- Qui la pot demanar?
Es podran acollir a la prestació extraordinària tos els treballadors autònoms que hagin hagut d'aturar l'activitat degut al decret de l'Estat d'alarma del 14 de març. També ho podran demanar aquells que acreditin una disminució del 75 per cent dels seus ingressos el mes de la sol·licitud de la prestació, en relació al semestre anterior.

- T'has de donar de baixa de la Seguretat Social?
No. La condició indispensable és estar donat d'alta a la Seguretat Social i a Hisenda. S'ha d'estar al dia de les quotes, encara que se li donarà l'oportunitat d'abonar quotes pendents en el termini de 30 dies.

- S'ha de tenir un mínim cotitzat?
No. Degut a l'excepcionalitat, el Govern ha suspès el requisit del mínim de 12 mesos cotitzats.

- Quant es cobra?
El 70 per cent de la base reguladora. Si no es pot acreditar el pagament del període mínim de cotització, serà el 70 per cent de la base mínima. És a dir, el 70 per cent de 944,40, que són 661 euros.

- Fins quan es pot cobrar?
Inicialment la prestació té una vigència d'un més, però es podria prorrogar en funció de l'evolució de la crisi.

- A qui es presenta la sol·licitud?
El decret remet a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

- Què passa amb les quotes bonificades?
Es mantenen. El període de cobrament es computa com a cotitzat. Una vegada acabada la crisi, l'autònom no perdrà la bonificació si manté l'activitat.

- Sí, però hi ha més ajudes?
Els autònoms, com les pimes, poden demanar un aplaçament del pagament d'impostos de fins a 30 mil euros durant sis mesos amb una carència de tres per als deutes tributaris en període voluntari de pagament des de el 13 de març fins al 30 de maig.