Les sortides han de curtes i justificades.
La crisi del coronavirus

Les persones amb discapacitat intel·lectual podran fer sortides terapèutiques

21.03.2020 | 14:32

L'Ajuntament ha informat que el Pla d'Emergència Municipal recull una nova disposició del Decret de l'Estat d'Alarma del Govern central que diu que es permetrà la sortida al carrer de persones amb discapacitat i alteracions de conducta. La situació de confinament i el trencament de rutines poden generar un gran estrés i conductes disruptives greus a algunes persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l'espectre autista. Això pot provocar un risc per a la seva salut i seguretat i per a les persones amb qui conviuen i per això es permet que surtin de casa moderadament. Les sortides, han de ser en cas de necessitat, amb finalitats terapèutiques i durar el mínim temps possible. Les persones afectades han d'anar acompanyats d'una sola persona; han de mantenir la distància de seguretat amb altres persones per evitar contagis i han de portar un document acreditatiu de la discapacitat o de la necessitat de sortir.