S'aplicarà una reducció del 50% del cànon de l'aigua.

El canon de l'aigua es redueix al 50 per cent durant dos mesos

21.03.2020 | 04:00

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua davant la pandèmia de COVID19 que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut. "El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, té la voluntat d'ajudar les famílies i les empreses a superar la situació d'emergència i de crisi provocada pel COVID19. I un dels instruments que té al seu abast és el de la fiscalitat dels tributs propis, entre els quals hi ha el cànon de l'aigua", han informat fonts del govern.

D'entre les mesures aprovades destaca l'aplicació d'una reducció del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig). Al mateix temps, s'aplicarà una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

La Generalitat ha explicat que "el cost aproximat d'aquestes mesures es quantifica en 50 milions d'euros, que permetran aportar liquiditat a les famílies i a les empreses, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)."

A banda d'aquestes mesures, s'ha fet un recordatori respecte a les bonificacions per a famílies en situació de vulnerabilitat.