S'aplicarà una reducció del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).

El canon de l'aigua es redueix al 50 per cent durant dos mesos

20.03.2020 | 11:48

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua davant la pandèmia de COVID19 que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut. "El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, té la voluntat d'ajudar les famílies i les empreses a superar la situació d'emergència i de crisi provocada pel COVID19. I un dels instruments que té al seu abast és el de la fiscalitat dels tributs propis, entre els quals hi ha el cànon de l'aigua", han informat fonts del govern. També han afegit que "tot i que es tracta d'un tribut finalista, dirigit a finançar els serveis del cicle de l'aigua a Catalunya, una rebaixa temporal d'aquest podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents".

D'entre les mesures aprovades destaca l'aplicació d'una reducció del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig). Al mateix temps, s'aplicarà una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

La Generalitat ha explicat que "el cost aproximat d'aquestes mesures es quantifica en 50 milions d'euros, que permetran aportar liquiditat a les famílies i a les empreses, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)."

A banda d'aquestes mesures, s'ha fet un recordatori respecte a què totes les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se al cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l'aigua. A data d'avui, s'acullen al cànon social 52.540 abonats. L'ACA disposa habitualment d'una altra bonificació, l'ampliació de trams, a la qual actualment s'acullen més de 408.000 abonats.