Els treballadors per compte propi

18.03.2020 | 04:00

El Reial decret llei aprovat ahir per Govern Central també inclou mesures relacionades amb la protecció dels autònoms, un dels col·lectius més afectats, ja que componen gran part del teixit empresarial del país. D'aquesta manera, es flexibilitzarà l'accés a la prestació per cessament d'activitat dels autònoms i s'eximirà del pagament de cotitzacions a la SS per a aquells autònoms que vagin a l'atur. La quantia d'aquesta prestació, que duraria un mes però es podria prorrogar, es calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per a tenir dret a la prestació. Els beneficiaris d'aquestes mesures seran autònoms l'activitat dels quals quedi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma o la facturació de la qual en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% amb relació al semestre anterior.