La crisi del coronavirus
Retirar cintes, tanques o altres elements fixes I mobiles pot costar entre 100 i 600 euros.

Importants sancions si no es respecta l'estat d'alarma

15.03.2020 | 19:33

Les sancions en cas d'incompliment de l'estat d'alarma imposat pel Govern de l'Estat es recull a l'article 2 del Reial Decret 463/2020, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, publicat dissabte 14 de març. Aquesta disposició remet als termes establerts a l'article 10 de la Llei Orgànica 4/10981 d'1 de juny, que regula els estats d'alarma, excepció i setge.
Les infraccions s'imposaran per conductes que atemptin contra la protecció de la seguretat ciutadana, contra la salut pública o la protecció civil i es modularan en funció del delicte comès i de la valoració del risc. Així, s'imposaran multes de entre 100 i 600 euros quan es contravingui la protecció de la seguretat ciutadana retirant tanques, cintes i altres elements fixes i mòbils. La desobediència o la resistència a l'autoritat es sancionarà amb multes de 600 a 30 mil euros. Les conductes que puguin posar en perill la salut pública es sancionarà amb multes de entre 300 y 60 mil euros. Si el risc es considera que es molt greu, les sancions seran de entre 60.001 i 600.000 euros. Les infraccions contra el codi penal en el marc de l'estat l'alarma, com la desobediència greu als agents de l'autoritat, es castigaran amb penes de penes de presó de entre tres mesos i un any o multa de entre sis i divuit mesos.