Cartell fet per la xarxa de suport mutu

Creada una xarxa de suport mutu per a persones en risc i dependents

15.03.2020 | 13:03

Un grup de persones "joves, sanes i autoorganitzades" han creat una xarxa de suport mutu a Terrassa per a persones en risc i gent gran "davant la situació excepcional que vivim." Per contactar amb aquesta xarxa s'han creat diferents grups de whatsapp agrupats per barris i s'ha posat a disposició de les persones interessades un email: xarxasuportmututrs@gmail.com.

Les persones voluntàries han rebut una sèrie de recomanacions per tal de poder exercir aquest suport sense cap risc per a elles o per a les persones usuàries. En primer lloc "en contactar amb la gent a casa seva, com seran més vulnerables per edat o patologies de base, és recomanable portar mascareta." També s'han de rentar bé les mans abans i després del contacte; evitar contacte estret si és possible (menys d'un metre); i evitar manipular menjar que els deixem amb mans sense rentar. Per últim, si s'acompanya al metge s'ha de fer amb mascareta i mans ben rentades abans.

Els grups de whatsapp habilitats són els següents:
- Sant pere nord, Can tusell, Egara, Sant llorenç, Gripia i Arenes https://chat.whatsapp.com/CFwYoQnk4uu2Q6W36n7SCr
- Ca n'aurell, Maurina, Cogullada, Can Boada i Poble Nou https://chat.whatsapp.com/DzfRGteVdg0FGqBWTKzChr
- Cananglada, Escoles, Vallparadis i Can Palet https://chat.whatsapp.com/HJcLS8byUEI48lZu0rhSf7
- Sant pere, Centre i Zona olimpica https://chat.whatsapp.com/LxvIUYYanxWGqiWYjwejUN
- Cementiri Vell, Segle XX, Centre sud: https://chat.whatsapp.com/Bl4RGTIfNdwIfEFAEZBTIQ

I els telèfons per zones són:

- Ca n'Aurell/Maurina/Cogullada, Can Boada i Poble Nou 631822677
- Sant Llorenç, Can tusell, bonaire, Sant Pere Nord, Egara i Arenes Gripia 631836462
- Centre, Sant Pere i Zona Olímpica 654 91 46 05
- Centre sud, Segle XX i Cementiri Vell 631 86 10 30
- Ca n'Anglada, Vallparadís, Escoles i Can Palet 645730825