ESTAT D'ALARMA: Limitació de moviments a tota Espanya
La crisi del coronavirus
La crisi del coronavirus

ESTAT D'ALARMA: Limitació de moviments a tota Espanya

15.03.2020 | 10:31

El Govern central s'ha reunit avui per decretar l'estat d'alarma. Les mesures que s'han adoptat són les de limitar el moviments a tot l'Estat a partit de les 8 del matí de dilluns.

S'han establerts una sèrie d'excepcions. Es podran desplaçar les persones que hagin de comprar aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. També es permetrà la mobilitat per anar a centres sanitaris i per anar a treballar. També es permetrà el retorn al lloc de residència i per a assistir a cuidar de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. També ens podrem desplaçar a entitats financeres i per altres causes de força major o situacions de necessitat. Quan al vehicles particulars, es permetrà la mobilitat per les vies d'us públic per a poder realitzat activitats permeses o per anar a benzineres o estacions de serveis.

El Govern, a través del ministeri de l'Interior podrà decretar el tancament de carreteres i s'estableix que els serveis de transport públic de viatgers per carretera, tren, avió o vaixell es reduiran la oferta total de operacions fins a un 50 per cent.

De la mateixa manera, el decret del Govern de Madrid incorpora mesures ja adoptades a algunes comunitats autònomes, com el tancament de centres educatius, universitats, comerços, bars, restaurants i locals d'oci.