Cartes de les direccions de les Escoles Pies de Terrassa i Ginesta de Matadepera a les famílies pel coronavirus
La crisi del coronavirus

Cartes de les direccions de les Escoles Pies de Terrassa i Ginesta de Matadepera a les famílies pel coronavirus

13.03.2020 | 04:00

Les direccions de l'Escola Pia de Terrassa i de l'escola Ginesta de Matepera han enviat cartes a les famílies dels alumnes en relació al coronavirus. En el cas de l'Escola Pia, la direcció informa que han detectat un cas d'afectació de 2n grau d'uns germans que han estat avisitats que el darrer cap de setmana van coincidir amb una persona que, a dia d'avui, ha donat positiu en coronavirus (Convid-19). La mateixa direcció explica que els alumnes, que cursen P3 i 2n de primària, no han tingut cap símptoma, tot i que s'na quedat a casa com a mesura preventiva. Finalment, la direcció diu que avui s'ha fet classe amb tota normalitat esperant les directrius que puguin arribar des de la conselleria d'Educació. Per altra banda, l'Escola Ginesta de Matadepera també ha enviat una carta a les famílies informant que han confirmat un cas de coronaviurs a una eprsona de l'entorn proper d'un alumne del centre i que la família, actualment, està confinada a casa seva. La direcció de la Ginesta també diu a les famílies que estan seguint els protocols de la conselleria d'Educació.