Ciutadans de Terrassa en un comerç de rebaixes.

La població estrangera ha augmentat en 77.328 persones

27.02.2020 | 04:00

La població estrangera resident a Catalunya és d'1.159.427 a 1 de gener de 2019 i representa el 15,1% de la pobació catalana, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre d'estrangers s'ha incrementat en 77.328 persones en relació amb un any enrere, xifra que representa un augment d'un 7,1%. Aquest resultat contrasta amb l'evolució de la població de nacionalitat espanyola, que experimenta un lleuger decreixement (-2.176) en el mateix any. Durant el 2018, la població estrangera creix en tot el territori encara que amb intensitats diferents. Per comunitats, la marroquina és la més nombrosa. El segon lloc l'ocupa la població de Romania, seguida a major distància de la xinesa i la italiana.