Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat