Aportació insuficient per la gestió

14.02.2020 | 04:00

El ple comarcal va aprovar l'addenda de pròrroga del conveni interadministratiu de col·laboració i d'encàrrec de gestió, relatiu a l'Oficina Comarcal d'Habitatge, per a l'any 2020. Però ho fa sabent que el finançament previst pot resultar insuficient per a cobrir les despeses derivades del conveni atès el nombre d'expedients tramitats per l'oficina. És per això que en el mateix acord el Consell Comarcal ha instat l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a completar la dotació econòmica que es transfereix al Consell Comarcal per donar compliment a l'encàrrec de gestió i perquè s'ha acompanyi de la transferència dels recursos necessaris per exercir-les. Segons el Consell, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya aporta fins a un màxim de 30.000 euros l'any però aquesta quantitat no cobreix el total del cost que l'any 2019 va ser de 42.871 euros. El Consell també indica que durant l'any 2019, l'oficina va incrementar la seva activitat, atenent un total de 2.358 persones per sobre de les 2.289 de 2.018 i les 1.860 de 2017.