Descartada l'eximent psíquica

08.02.2020 | 04:00

Sofreix l'encausat una anomalia psíquica que pugui servir d'eximent, com va al·legar la defensa? Segons la sentència, no. I aquest "no" se sustenta en la documentació mèdica i l'informe mèdic-forense, i en la compareixença del forense en el judici. No consta que en el moment dels fets concorregués en l'acusat "una limitació de les seves facultats intel·ectives i volitives, ni tan sols lleu"; una limitació que repercutís en la seva capacitat de culpabilitat. Ni de la documentació mèdica ni de l'exploració es desprèn, segons l'informe, que l'imputat sofrís alguna patologia que fes possible alterar el seu coneixement de les normes. No es pot afirmar, diu la sentència, que l'acusat veiés minvada la seva capacitat de comprendre la il·licitud de la seva conducta, ni tampoc que pateixi una deterioració cognitiva rellevant que li impedís l'autocontrol.