La Casa Galèria, al carrer Nou de Sant Pere.

Reformes a la Casa Galèria per millorar el servei

07.02.2020 | 12:46

L'Ajuntament de Terrassa, a través del servei de Polítiques de Gènere, ha fet reformes a l'edifici, concretament ha millorat l'espai de primera atenció i s'ha creat una nova sala d'atenció psicològica a infants i adolescents. L'Ajuntament ha incrementat també la dotació de recursos humans del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) per tal de millor la qualitat i quantitat de les seves atencions. La Casa Galèria rep cada any al voltant d'un miler de dones. Així, des del passat mes de gener, dues psicòlogues que treballen a mitja jornada han passat a fer jornada completa, i tres especialistes més que tenien jornada reduïda (una advocada, una insertora i una tècnica de projectes) han passat també a jornada completa. A l'equip del SIAD hi ha també una treballadora social i dues psicòlogues més, una de les quals és especialista infantojuvenil, una figura que no existeix a gairebé cap altre servei municipal d'atenció a les dones a Catalunya.