Barcelona i Bilbao, dos referents

11.01.2020 | 04:00

L'Ajuntament de Bilbao va ser un dels primers a explorar la possibilitat de segregar les prestacions econòmiques de la tasca diària dels professionals dels Serveis Socials, que així podien centrar-se en la intervenció personal i comunitària i no tant en la burocràcia que comporta la tramitació de prestacions. Aquest pas decisiu cap a la modernització dels serveis socials ha donat bons resultats i el projecte avui és referent per nombroses administracions.

A Bilbao ja s'atenen el 95 per cent dels ajuts socials de manera centralitzada, inclosa l'emergència social. Al capdavant del dispositiu hi ha un equip de 10 professionals "tramitadores" que atenen una mitja de 8 cites diàries. L'oficina ha alliberat el dia a dia dels Serveis Socials de l'atenció i tramitació de 10 mil sol·licituds, de les quals resol favorablement una mitja de 7 mil. Un cop rodada l'oficina, el servei ha incorporat l'actuació d'ofici en usuaris majors de seixanta-cinc anys en situació de vulnerabilitat. Se'ls dóna cita un cop l'any, ho demanin o no, cosa que permet fer un seguiment i detectar necessitats. L'any 2018 els Serveis Socials de Bilbao van atendre prop de 250 mil persones, un 14 per cent de la seva població.

Pel que fa a Barcelona, l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques funciona des de setembre de 2017, quan l'Ajuntament la va posar en marxa com a peça clau del pla d'acció per modernitzar els serveis socials. La unitat atén prestacions municipals com la renda d'infància i monoparental per a infants a càrrec de 0-6 anys, els ajuts d'emergència, ofereix informació per sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania i emet certificats d'exclusió residencial, social i de pobresa energètica, entre d'altres.

L'oficina ha simplificat el procés per accedir a una prestació i ha alliberat als professionals dels serveis socials de bona part de les gestions burocràtiques. A partir d'aquest any, l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de Barcelona gestiona també la nova targeta Barcelona Solidària, que es desplegarà durant 2020. Es tracta d'una targeta moneder que aglutina tots els ajuts econòmics.